طالقان حلال مشکلات!

در خبرها خواندم که فرماندار طالقان فرموده اند : «با احداث راه طالقان به تنکابن، از بار ترافیک جاده چالوس و رشت کاسته خواهد شد.» برایم جای سوال است و در ذهنم علامت سوال. چرا مسئولین به طالقان به چشم حلال مشکلات دیگر نقاط کشور می نگرند و خود طالقان و مردمانش را نمی بینند؟ سد طالقان ساخته شود تا مشکل آب شهر تهران و دشت قزوین حل شود. جاده طالقان به تنکابن ساخته شود تا مشکل ترافیک جاده چالوس حل شود. مزارع و مراتع طالقان باغشهر و شهرک توریستی شود و بر شاه البرزش تله کابین احداث شود تا اوقات فراغت اهالی استانهای همجوار مخصوصا اهالی پایتخت، پر شود و الی آخر! در این میان کدام کار را برای حل مشکل اهالی طالقان و بالا بردن سطح رفاه آنان انجام می دهید؟ اصلا اهالی طالقان را می بینید؟!!

/ 1 نظر / 43 بازدید
امیر محمد ادیب

ریشه در اعماق اقیانوس دارد شاید این گیسو پریشان کرده بید وحشی باران یا نه دریایی است گویی ،واژگونه بر فراز شهر شهر سوگواران.........شهر سوگواران هر زمانی که فرو می بارد از حد بیش ریشه در من می دواند پرسشی پیگیر با تشویش رنگ این شبهای وحشت را تواند شست آیا؟ از دل یاران...... چش�ها و چشمه ها خش�ند روشنی ها محو در تاریکی دلتنگ همچنان که نامها در ننگ........ هر چه پیرامون ماست غرق تباهی شد غرق تباهی شد........ آه باران .....آه باران ای امید جان بیداران....... ای امید ،ای امید جان بیداران بر پلیدیها که عمری است در گرداب آن غرقیم.... آیا چیره خواهی شد؟ چیره خواهی شد........... آه باران .....آه باران ...................