نصب مخازن جدید زباله در باریکان

طبق مشاهداتم در هفته گذشته؛ شهرداری طالقان اقدام به نصب مخازن بزرگتر زباله در چند نقطه باریکان نموده است که اقدام ارزنده ای در جهت جلوگیری از پراکنده شدن زباله ها در اطراف خواهد بود. از این اقدام شهرداری در توجه به درخواست 3 ماه قبل بنده در این رابطه تشکر می کنم. البته این تشکر، راه انتقادات جدی مرا به عملکرد شهرداری نخواهد بست.
ظاهرا امروز در کشورمان ایران؛ مسابقه تبدیل شدن از شهرستان به استان و از بخش به شهرستان و ... در جریان است.  یک دور تسلسل بی حاصل که فقط و فقط منجر به فربه شدن وزارت کشور و دستگاه دولت و بوروکراسی بیشتر خواهد شد.
طالقان ما هم پس از تشکیل استان البرز به دستان قدر قدرت احمدی نژاد؛ از استان تهران منفک شده و به استان البرز ملحق شد. حالا دعوا بر سر شهرستان شدن طالقان است. فکر نمی کنم با این تغییرات، مشکلی از مشکلات طالقان حل شود. 

/ 0 نظر / 19 بازدید